Komisyonlar

Komisyonlar

Derneğimizin hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye'nin IT sektöründeki harcama ve yatırımlarının verimliliğini artırmak
  • Manevi değerlere sahip, yetkin ve güvenilir bilişimcilerin Türkiye ve dünyada daha etkin temsil edilmesini sağlamak.
  • Manevi değerlere sahip, yetkin ve güvenilir bilişimcilerin Türkiye ve dünyada etkin noktalarda sorumluluk almalarını sağlamak.
  • Türkiyenin doğru alanlarda arge yapmasını sağlamak.
  • Bilişim alanında gençleri doğru yetiştirmek ve ehliyetli insanlar haline dönüştürmek.
  • Milli ve manevi değerleri korumak için bilişimden gelebilecek zararları engellemek için faaliyetler yapmak.
  • Üniversite ve sanayi işbirliğinin gelişmesini sağlamak.

Analiz, Rapor ve Yayın

Analiz, Rapor ve Yayın komisyonu ülkemiz Bilişim Altyapısı ve Geleceği ile ilgili yukarıdaki hedefler odağında analiz, rapor ve yayın hazırlar ve sunar.

ArGe

ArGe komisyonu derneğin hedeflerinden israfı engelleme, tanınır olma, emaneti ehline verme, doğru alanlarda arge yapılmasını sağlamak için arge ve inovasyon faaliyetlerini yürütür.

Eğitim

Eğitim komisyonu; Bilişim ve inovasyon konularında eğitim politikalarını etkilemek ve farkındalık sağlamak, paydaşlara yönelik eğitimler düzenlemek faaliyetlerini yürütür.

Etkinlik

Etkinlik komisyonu derneğin hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli konferans, seminer benzeri etkinlikleri orgaize eder.

Gençlik

Gençlik komisyonu gençlerin organize edilmesi, üniversitelerdeki ve liselerdeki gençlik klüplerle irtibtın sağlanması ve derneğe destek olabilecek genç neslin organize edilmesini sağlar.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları komisyonu doğru kişilerin doğru yerlerde faaliyet göstermesi için gerekli faaliyetleri yürütür.

Kurumsal İlişkiler

Kurumsal İlişkiler derneğin hedeflerinin kurumlara ve firmalara iletilebilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür.

Tanıtım

Tanıtım komisyonu derneğin yazılı medya ve internet ortamında faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde duyurulması için gerekli faaliyetleri yürütür.

Teşkilatlanma

Teşkilatlanma komisyonu derneğin üye ilişkilerini yönetir.

Mali İlişkiler

Mali İlişkiler komisyonu derneğin finans işlerini yönetir.