Hakkımızda

Hakkımızda

Bilişim ve İnovasyon Derneği amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetler yürütür...
Hakkımızda

Amaçlar

Bilişim ve İnovasyon Derneği 2015 yılında bilişim sektöründe çalışanlar tarafından kurulmuştur. Bilişim ve İnovasyon Derneği ülkemizde, Bilişim Teknolojileri ve bu teknolojilerin kullanıldığı tüm alanlar için; nitelikli bilgi, strateji ve işbirlikleri üretmek, yayınlamak, bunların ülkemizin kalkınmasına en yüksek seviyede katkı sağlaması için çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Bilişim ve İnovasyon Derneğinin amaçları aşağıdaki şekildedir: Mesleki standartları koymak ve korumak, mesleki birlik ve dayanışmayı sağlamak, mesleki etkinlik ve saygınlığı artırmak, kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ve kişiler arasında sektörel koordinasyonu sağlamak. Bilişim mevzuatının oluşturulması ile ilgili politikalara yön vermek, bilişim ile ilgili müstakil bir bakanlık kurulmasına çalışmak, sağlıklı ve seviyeli bilişim kültürünü oluşturmak, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile keşif ve yenilikleri desteklemek. Bilişim sektörü ile ilgili güvenilir bir bilgi merkezi olmak, bilişim sektörünün gelişmesi ve sektöre yeni ve nitelikli insan kaynağı yetişmesi için bilgi ve birikim paylaşımını sağlamak, kariyer gelişimini, mesleki gelişimi ve akademik çalışmaları desteklemek. Bilişim sektöründe ülkemiz için katma değer oluşturmak, toplumun genel sorunlarının çözümüne ve sosyal gereksinimlerine bilişim ile katkı sağlamak toplumun bilişim sektörünü ilgilendiren sorunlarına çözüm aramak, önermek, sağlamak ve toplumu bilişim konularında bilinçlendirmek.

Bilişim ve İnovasyon Derneği bu amaçlar doğrultusunda diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğinde bulunmak, iktisadi teşekküller oluşturmak, gençlerin sektöre olan ilgisini artırmak, kariyer planlarına katkı sağlamak, bu amaçla lise ve üniversiteler bünyesinde kurulan kulüplerle iş birlikleri yapmak ve gençlik örgütlenmesi kurmayı planlamaktadır. Tüm faaliyetlerini; mesleki disipline, iş ahlakına, toplumun manevi değerlerine, hak ve adalete uygun, ilkeli ve erdemli bir duruş içerisinde yerine getirir.

Faaliyet Alanları

Bilişim ve İnovasyon Derneği amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetler yürütür:

Eğitim faaliyetleri;

 • Okullar, dershaneler, kurslar, etüd merkezleri kurmak
 • Seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, açık oturumlar, paneller, forumlar düzenlemek
 • Burs vermek
 • Teknik gezi düzenlemek
 • Staj organizasyonları yapmak.

Sertifikasyon faaliyetleri;

 • Kişiler için teknik sertifikasyonlar verir, bu amaçla envanter oluşturmak.
 • Ürünler ve hizmetler için sertifikasyonlar vermek

Koordinasyon faaliyetleri; nitelikli istihdam ve işbirliği amaçlı olarak kişiler ve kurumlar arasında koordinasyon sağlar.

Bilişim ve İnovasyon Derneği komisyonlar kurar, danışmanlık hizmetleri verir, raporlar hazırlar ve ilgili kamu ve özel kuruluşlara sunar. Gazete, dergi benzeri basılı, radyo, televizyon benzeri sözlü veya görsel, web portali benzeri elektronik yayıncılık yapar.

Kamuoyu araştırma, bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlikler düzenler. Yarışmalar düzenler, teşvik ve ödüller verir. Kitap ve elektronik kitap yayınlar.

Faaliyet Konuları

 • Yazılım
 • Donanım
 • Yönetişim
 • Siber Güvenlik
 • Bilişim Güvenliği
 • Adli bilişim
 • Haberleşme
 • İnternet teknolojileri
 • Yerlileştirme
 • Ar-Ge ve inovasyon
 • Veri analitiği ve veri madenciliği
 • Mobil yönetim danışmanlığı

Dernek Tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Prensipleri:

Bilişim Yönetişimi, Eğitim, Bilişim Teknolojileri, İnsan Kaynakları, Milli BT Politikaları, Güvenlik

Bilişim Yönetişimi alanında;

Özel Şirketler ve Kamu Kurumları için BT Yönetim stratejileri üretmek, raporlar yayınlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek, sektördeki oyuncuları bir araya getirerek bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak.

Özel Şirketler ve Kurumların BT politikalarını hızla değişen sektör dinamikleri ile uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde planlamalarını ve yönetmeleri konusunda danışmanlık sağlamak.

Bilişim konularında ülkemizde standartların, terminolojilerin, yasal düzenlemelerin geliştirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara destek olmak, raporlar hazırlamak.

Eğitim alanında;

Bilişim alanında üst düzey nitelikli eleman yetiştirilmesini ve bu elemanların yetenekleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda doğru alanlara sevk edilmesini sağlamak. Üniversiteler ile BT sektörü arasında işbirlikleri geliştirerek öğrencilere gerekli yetkinlik ve birikimin temin edilmesini sağlamak, bu alanda mezun olacak öğrencilerin sektörde en kısa zamanda verimli hale gelebilmeleri için sektör firmaları ile ortaklaşa projeler geliştirmek.

BT alanında eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek, yayınlar yapmak.

Bilişim Teknolojileri ve İnovasyon alanında;

Çocuk ve gençlerin inovasyon kültürünü edinebilmeleri için gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla tüm kurumlarla işbirlikleri geliştirmek. Yeni fikirlerin hayata geçirilebilmesi ve desteklenmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek.

İnsan Kaynakları alanında;

Bilişim Teknolojileri ve bu teknolojilerin kullanıldığı tüm alanlar için nitelikli insan kaynağının tespiti, yetkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapmak. Birden fazla alanda yetkinlik sahibi yetenekli ve yöneticilik kabiliyetine sahip ara ve üst kademe yönetici adaylarını yetiştirmek, desteklemek ve doğru alanlarda iş bulmalarına destek olmak.

Üniversite öğrencilerine doğru alanlarda ve verimli staj olanakları sağlamak, BT alanında sertifika programlarına destek olmak.

Gençlerin BT alanında bilinçlenmesi ve gelişimi amacı ile programlar ve faaliyetler düzenlemek.

Kamu BT Politikaları alanında;

Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak. Kamu kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması amacı ile danışmanlık ve destek faaliyetlerinde bulunmak.

Kamuda verimlilik ve kalite artışına yönelik araştırma, geliştirme ve danışmanlık faaliyetleri yapmak. Bu alanda kamu kuruluşları ve özel sektör arasında tecrübe ve bilgi birikiminin paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Milli BT politikalarının ve milli BT ürünlerinin sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve uygulanması için yapılan çalışmalara destek vermek, bu alanda stratejiler ve politikalar üretmek, ilgili kurumlar ile paylaşmak.

Kamu BT Yatırım ve Geliştirme Projelerinde danışmanlık ve Proje Yönetimi desteği vermek.

BT Güvenliği:

BT Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında çalışmalar yapmak, güncel tehditlere karşı kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, çözümler sunmak. Güvenli milli donanım ve yazılımların geliştirilmesi konusunda bilgi ve danışmanlık sağlamak.